Arhivă pentru februarie, 2010

Biblioteca Municipală “St. L.Roth” va derula în acest an zece proiecte culturale ce îşi propun promovarea cărţii, combaterea sărăciei şi incluziunii sociale, dar şi îmbogăţirea fondului de carte al bibliotecii şi creşterea numărului de utilizatori.

Proiectul  „ Pe urmele lui Chopin” are ca şi obiective implementarea în rândul tinerilor a interesului pentru cultura muzicală, dezvoltarea cunoştinţelor cu privire la viaţa si opera marelui muzician polonez,  realizarea unui schimb de experienţă culturală cu reprezentanţi din oraşul Glogow – POLONIA, oraş înfrăţit cu Mediaşul şi îmbogăţirea fondului de carte al Bibliotecii cu peste 500 de volume din literatura poloneză.

În cadrul Proiectului „ Mai aproape de părinţi” vom organiza 6 cursuri gratuite pentru tineri şi adulţi, 4 concursuri de creaţie artistică, 12 întâlniri cu beneficiarii de card (permis de intrare), o campanie de promovare a cărţii şi a drepturilor sociale şi vom edita o revistă  cu caracter social – cultural.

Proiectul „ Biblioteci înfrăţite” a fost realizat pentru a creşte vizibilitatea oraşului din care provine biblioteca, ca oraş cultural european, a îmbogăţi colecţiile de carte datorită lansărilor şi prezentărilor ce au loc în alte locaţii, a realiza un blog cu informaţii despre scriitori, artişti plastici, bibliotecari. Pornind de la participarea la manifestări comune, întâlniri profesionale (ABR şi ANBPR), ajungem  la extinderea concursului BiblioMed, adresat bibliotecarilor, la editarea unui buletin informativ trimestrial şi în final la organizarea a  2 sesiuni de comunicări pe an.

În cadrul Proiectului „ Clubul BuniNet” se vor face cunoscute greutăţile şi lipsurile cu care se confruntă oamenii aflaţi în situaţie de excluziune socială, urmărind să promovăm o societate care sprijină şi dezvoltă calitatea vieţii, bunăstarea socială şi egalitatea de şanse prin intermediul instituţiei de cultură, numită Bibliotecă, ce are ca şi scop reintegrarea a 400 de persoane vârstnice în societate datorită cursurilor, sesiunilor on line, întâlnirilor cu 30 de persoane din diferite domenii de activitate şi a colecţiei de carte IT.

Obiectivul Proiectului „ Ursuleţii creează şi citesc” este de a reduce sărăcia în rândul copiilor, valorificând potenţialul intelectual şi social al acestora. Se vor crea premizele ca aceşti copii să devină adulţi cu competenţe profesionale sporite, iar prin intermediul instituţiilor de cultură, de învăţământ şi sociale să integrăm copiii ce provin familii defavorizate în societate şi să formăm un grup de mici actori care să cunoască operele în care rolul principal îl are ursul, animalul cel mai puternic din pădure.

Proiectul„ Citim împreună şi dăm mai departe” vine în sprijinul lecturii. Vom organiza patru grupe a câte 5 elevi în două şcoli din mediul rural şi două şcoli din mediul urban, care vor intra în competiţia: “Citim împreună şi dăm mai departe”. Astfel grupurile din mediul rural vor concura grupurile din mediul urban, citind acelaşi roman. Fiecare dintre concurenţi va recomanda altui elev, romanul citit, aducând în scris argumentul său. Grupul care reuşeste să convingă un număr cât mai mare de elevi să citească romanul, va câştiga competiţia. Toţi cititorii vor realiza împreună un tablou cu scene din romanul citit şi vor schimba finalul romanului, într-un mod creativ şi inedit. Ideile originale vor fi premiate, iar cele patru grupuri intrate în competiţie vor vizita Muzeul Memorial “Cezar Petrescu” din Buşteni.

Pentru  vacanţă am pregătit Proiectul “ Bibliovacanţa”, pentru a participa activ la combaterea sărăciei şi excluziunii sociale în judeţul Sibiu, prin implicarea copiilor din mediul rural în manifestări organizate împreună cu copiii din mediul urban.

În cadrul  atelierelor  de creaţie artistică pentru copii cu vârsta cuprinsă între 4 – 14 ani vor realiza tablouri, instrumente muzicale şi va avea loc un concurs pentru copii, lecţii şi jocuri educative muzicale. Copiii vor participa la un spectacol de vacanţă cu tema “Micul Chopin”.

Proiectul “Festivalul Cititorului”, este realizat pentru a creşte vizibilitatea oraşului din care provine biblioteca, ca oraş cultural european, a îmbogăţi colecţiile de carte datorită lansărilor şi prezentărilor ce au loc în alte locaţii. Vom dezvolta Secţia pentru iniţiativă culturală „St.L.Roth” şi vom desemna Cel mai interesat cititor.

Ultimul proiect se referă la „Vreau să devin cavaler” . În cele 4 luni se vor realiza 16 întâlniri cu elevii din mediul urban şi rural, câte o întâlnire în ziua de marţi din fiecare lună la sediul Bibliotecii, unde vor invitaţi şi artiştii plastici Ioan Şarlea şi Emil Mureşan.

Se vor organiza 2 spectacole pentru copii cu teatru şi dans, o expoziţie în luna decembrie cu ceea ce au confecţionat în cadrul atelierelor: blazoane, coroane, cetăţi în miniatură, papirusuri, desene cu domniţe şi cavaleri, felicitări. În lunile octombrie şi noiembrie se vor vizita cetăţile fortificate din localităţile (Curciu, Ighişul Nou, Moşna, Dîrlos, Bazna, Blăjel, Bratei, Axente Sever, Şeica Mare, Aţel) în care vor avea reprezentaţii pentru copiii din mediul rural şi se vor organiza 10 zile de lectură: „Lecţii de istorie pentru cei mici”.

În luna decembrie se va organiza un concurs de creaţie: „ Cavaleri şi Domniţe în prag de Crăciun – poveste pe semn de carte”, în urma căruia cele mai frumoase lucrări vor fi publicate într-o revistă pentru cei mici, iar cele mai ingenioase semne de carte vor fi tipărite înainte de Crăciun şi vor fi oferite copiilor pe stradă, împreună cu o carte. O dată pe lună ne vom deplasa la Centrul de Zi Sf. Andrei, unde copiii vor asculta poveşti cu domniţe şi cavaleri şi vor învăţa un dans medieval. Alte manifestări în cadrul acestui Proiect, în luna decembrie vor fi Târgul de jucării, în cadrul căruia copiii îşi vor vinde operele create în cele  patru luni, apoi  „Spiriduşii lui Moş Crăciun” care se vor întâlni cu „Regele şi Regina Gheţii”, concursuri de abilităţi ale tuturor copiilor implicaţi în proiect.

O parte din rezultatele acestor proiecte se referă la creşterea vizibilităţii oraşului din care provine biblioteca, ca oraş cultural european cu 3%, creşterea vizibilităţii Grupului de lucru ANBPR pentru formare şi dezvoltare profesională, creşterea numărului de beneficiari ai serviciilor bibliotecii cu 10%, creşterea numărului de cititori ce vor deţine carduri (permise de intrare) cu 10%, îmbogăţirea colecţiilor datorită lansărilor de carte ce au loc în alte locaţii cu 10%, creşterea imaginii în lumea virtuală cu 10%, realizarea unei baze şi a unui site  ce va cuprinde: artişti, scriitori, parteneri  şi participarea la manifestări culturale comune împreună cu partenerii.

Parteneri în cadrul acestor proiecte sunt bibliotecile judeţene, municipale din ţară şi străinătate, ong-uri, instituţii de învăţământ,  mass media, dar şi asociaţiile profesionale ale bibliotecarilor ANBPR şi ABR.

Antonela Sofia Barbu

manager de proiect

Reclame

In data de 16 februarie 2010, elevii din „Clubul Talentelor”,  au fost în vizită la Centrul de Zi „Sf.  Andrei”  Mediaş, cu ocazia unui Bal Mascat organizat pentru beneficiarii acestui centru.

Copiii din „Clubul Talentelor” au dăruit celor mici imagini cu ursuleţi precum şi creioane colorate,  pe care le vor colora cu mare plăcere.

Tot cu această ocazie,  elevii au interacţionat şi au descoperit că au multe lucruri în comun. Au participat împreună la concursuri distractive şi ai dansat împreună.

In data de 16 februarie 2010, elevii din „Clubul Talentelor” au fost premiaţi, chiar în clasa lor ,  de către reprezentanţii Direcţiei Municipale pentru Cultură, Sport, Turism şi Tineret din cadrul Primăriei Municipiului Mediaş.

Elevii: VANDOR ANDREEA MARIA, TOKACS TIMEA, GRITTO IOANA, PUIBER ALEXANDRA ADELA, OLARU ALEXANDRA, LOVASZ ALIN, VARGA SEBASTIAN, VARGA ROXANA, CĂBAŞ ANDREI au fost premiaţi pentru prestaţia artistică excelentă, în cadrul „Carnavalului Poveştilor”, organizat la Biblioteca Judeţeană „Astra” Sibiu.

Copilaşii au primit diplome şi premii, înmânate de manager de proiect Antonela Sofia Barbu şi au fost felicitaţi de Dir. Adj. Prof. Bugar Paraschiva.

Cu acest prilej s-au făcut cunoscute activităţile extraşcolare ale elevilor şi s-a realizat o  comunicare eficientă între reprezentanţii Bibliotecii „St. L. Roth” Mediaş şi ai Şcolii cu Clasele I-VIII Nr. 4, care au stabilit că vor colabora în continuare.

In data de 13 februarie 2010, „Clubul Talentelor” a avut onoarea să deschidă „Balul Pensionarilor 2010” cu 2 dansuri medievale.

Acest bal a fost organizat de „Asociaţia Pensionarilor 2007” împreună cu Consiliul Local Mediaş şi Primăria Municipiului Mediaş, cu ocazia Zilei Îndrăgostiţilor.

Elevii din „Clubul Talentelor” au fost primiţi cu multă căldură, iar la finalul reprezentaţiei artistice,  domnii şi doamnele au dansat împreună cu copiii pe ringul de dans.

La acest eveniment au fost prezenti dl. primar Teodor Neamţu, dl. deputat Gheorghe Roman, dl. consilier Gheorghiu Alexandru, dl. consilier Muntean Aurel. Dansii  au felicitat cuplurile si au sarbatorit alaturi de pensionari.

Încă o dată s-a demonstrat faptul că cei în  varstă  ştiu să şi se distreze şi să iubească.

In data de 11 februarie 2010, a avut loc la Secţia pentru Copii şi Tineret a Bibliotecii Judeţene „Astra” Sibiu, acţiunea „Dragoste…de carte”.

Cu acest prilej, elevii care frecventează Ludoteca ” Ursuleţii Veseli” din cadrul Bibliotecii Municipale „St. L. Roth” Mediaş au avut ocazia să rasfoiască enciclopedii, să se joace in spaţiul special amenajat în cadrul secţiei şi să comunice cu copiii aflaţi acolo.

Elevii medieşeni au avut surpriza să afle că sunt copii,  cu aceleaşi preocupări şi cu aceleaşi activităţi la Biblioteca  Judeteana ” Astra” Sibiu.

De asemenea, au avut acces liber la rafturile cu cărţi, unii ditre ei au ales câteva cărţi pe care le vor citi la Ludoteca „Ursuleţii Veseli” în Mediaş, datorită împrumutului interbibliotecar.

Cărţile împrumutate au fost:

 • Enciclopedia ilustrată- LUMEA DINOZAURILOR
 • Howard Pyle- AVENTURILE LUI ROBIN HOOD
 • Victor Hugo- COCOŞATUL DE LA NOTRE- DAME
 • Reeves James- TOM DEGEŢEL

Elevii care au participat la această acţiune au fost:

 • VANDOR ANDREEA MARIA
 • TOKACS TIMEA
 • GRITTO IOANA
 • PUIBER ALEXANDRA ADELA
 • OLARU ALEXANDRA
 • LOVASZ ALIN
 • VARGA SEBASTIAN
 • VARGA ROXANA
 • CĂBAŞ ANDREI

Această activitate a fost organizată dra Antonela Sofia Barbu, manager de proiect. Copiii au fost supravegheati si indrumaţi de dna Daniela Lupu, referent în cadrul Directiei pentru Cultura, Sport, Turism si Tineret.

Mulţumim dnei bibliotecar Cornelia Cramarenco sef serviciu în cadrul Secţiei pentru Copii si Tineret, Biblioteca Judeţeană „Astra” Sibiu, parteneră în cadrul proiectului „Ursuleţii Creează şi Citesc”.

Vineri 12 februarie 2010, la Secţia Ludoteca „Ursuleţii Veseli” a avut loc acţiunea „E Timpul Indrăgostiţilor… de Carte”.

Cu această ocazie,  elevii din „Clubul Talentelor” au primit vizita copiilor de la Centrul  de Zi „Sf. Andrei” Mediaş, iar împreună au interpretat celebre cupluri din cele mai cunoscute poveşti, Albă ca Zăpada şi Prinţul, Cenuşăreasa şi Prinţul, Fata babei şi fata moşneagului, Zâna Măseluţă etc.

Au participat cu toţii la concursuri, au cântat şi au dansat.  Toti copilaşii au fost încântaţi, deoarece au petrecut împreună o după- amiază de neuitat.

Câţiva elevi au reuşit să-şi improvizeze şi nişte costume de carnaval, astfel că la acţiune au apărut nişte stafii, o mumie, un cowboy, o asistentă, o avocată, un zombi şi o bucătăreasă.

În data de 11 februarie 2010, elevii din” Clubul Talentelor” au petrecut momente de neuitat la „Carnavalul Poveştilor” organizat de ” Secţia pentru Copii şi Tineret” din cadrul Bibliotecii Judeţene „Astra” Sibiu.

In cadrul Proiectului „Usuleţii creează şi citesc” initiat la Biblioteca Municipala „St. L.Roth” Medias, copiii au răspuns cu bucurie invitaţiei făcute de dna bibliotecar Cornelia Cramarenco,  sef serviciu in cadrul Sectiei pentru Copii si Tineret. Ei au pregătit o scenetă inspirată din „Cartea Junglei”, scrisă de Rudyard Kipling, precum şi un cântecel vesel „E timpul necesar”.

Această melodie a fost cântată împreună cu participanţii la bal, iar cei mai buni au participat la un concurs distractiv în cadrul căruia au câştigat felicitări cu imagini din Cartea Junglei,  realizate chiar de elevii din „Clubul Talentelor”.

Copiii au participat la o tombolă în cadrul căreia au primit cărţi interesante  şi diplome.

Fondul muzical precum şi prezentarea unui Power Point colorat şi animat  a fost asigurat de dra Antonela Sofia Barbu, manager de proiect.  Măştile au fost realizate de copii, iar coregrafia a fost realizată de dna Daniela Lupu, referent in cadrul Directiei pentru Cultura, Sport, Turism si Tineret.